داستان های شاهرخ

داستان شاهرخ (قسمت یازدهم)

داستان شاهرخ (قسمت یازدهم)

داستان شاهرخ یک داستان واقعی بر اساس زندگی نامه شاهرخ که بنیان گذار فرش شادرخ و ورود آن به بازار فرش در شهرستان کاشان است. پس در ادامه همراه همراه ما باشید. قسمت قبل را می توانید به راحتی مشاهده نمائید. حالا ادامه داستان:

مهمونای ناخونده زودتر از همیشه حجره بودن و شاهرخ هم که تا صبح فکر و خیال امونش رو بریده بود اونروز با تاخیر زیادی دوون دوون خودشو به حجره رسوند اوس محمود با یه چهره بشاش داشت قالی دست بافِ مامان فخرى رو بهشون نشون می داد و جواد هم با لباس پلو خورى و خجالت ساختگى سعى داشت نقل مجلس بشه در حجره رو كه باز كرد تمام سر ها به سمتش چرخيد، با نگاهش دنبال اون دوتا چشم سبز گشت كه تو نگاهش قفل شد چن ثانيه اى كه انگارى چند سال گذشته بود جواد رو ديد كه سراسيمه اومد سمتش:

دير اومدى هيچ،حداقل اون لباستو درست ميپوشيدى!

و با دستش به گوشه لباس شاهرخ كه از شلوارش زده بود بيرون اشاره كرد

بعد از چاق سلامتى هايى كه با صداى لرزون شاهرخ همراه بود

پدر شادى كه هنوز برق تحسين بعد از ديدن قالى دستباف مامان فخرى از چشماش پاك نشده بود خيلى غيرمنتظره رو به اوس محمود گفت:

اوس محمود، ميدونى كه شادى ما عاشق نقش و نگار هاى ايرونيه می خوام يه حجره در شان و منزلت دخترم تو بازار پيدا كنى، بهش قول دادم كادوى تولدش همونى باشه كه می خواد به شرطى كه از اين قالى هاى با كيفيت واسش جور كنى و اروم تر ادامه داد:كادوى شمام محفوظه!

يهو وسط معركه جواد از دهنش پريد:

وا! زن و چه به حجره دارى

كه با چپ چپ شادى و غر غر زير لبى اوس محمود به خودش اومد: به به!درسته دست تو كار ما زياد ميشه ولى شما خاطرتون واس ما عزيزه همین حجره کناریو راست و ریس می کنم شما غمت نباشه شادی هم عینهو دختر خودم

شاهرخ ام می زارم ور دستش که حواسش به رتق و فتق امور باشه خودمم بالا سرشون هستم و چارچشى مراقبم برق سه فاز از کله شاهرخ پرید و به سان ماهی خزر از روی فرشا سرخورد پایین شادى با چشمانى كه از فرط هيجان برق می زد منتظر تاييد شاهرخ بود راستش اگر هم توان مخالفت داشت ديگه جلوى اين چشما لالِ لال شده بود ناچار و با صدايى كه از ته چاه ميومد گفت

رو چشم اوسا

كه با لبخند گله گشاد شادى و چال روى لپش مواجه شد! كه اى واى!

چال گونه،ر وی سبزه، گیسوان لخت و خرما
هر سه را هم نبینم چشم ها عاشق کش است

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.